Rybářské revíry

471 043 Lučina 2 A – MO Lučina

Mimopstruhový revír

248 ha

Revír tvoří:

údolní nádrž Žermanicev k. ú. Lučina248 ha

Od tělesa hráze k betonovému mostu přes řeku Lučinu v k. ú. Lučina na konci vzdutí nádrže.

Biologický rybník v k. ú. Lučina k revíru nepatří. Zákaz lovu ryb v blízkosti hráze nádrže na obou březích – vyznačeno tabulemi.

Úsek pod kostelem v Domaslavicích až k mostu přes řeku Lučinu je chráněn pro přirozený výtěr ryb – lov ryb zakázán – vyznačeno tabulemi.

U rekreačního střediska OVaK Ostrava v k. ú. Dolní Domaslavice je v době od 1. 5. do 30. 9. zákaz lovu ryb na zpevněné části pozemku v délce 30 m – vyznačeno tabulemi. Na revíru je povoleno vyvážení návnad a od 16. 6. vyvážení bójky k lovu dravých ryb.

Na revíru je stanovena horní míra kapra 70 cm.

Lučina 2 – fotografie

mezi Soběšovicemi a Dolní Domaslavice

mezi Soběšovicemi a Dolní Domaslavice

Dolní Domaslavice

Dolní Domaslavice

473 044Lučina 3 – MO Lučina

Pstruhový revír

13 km 13 ha

Přítok Ostravice, Odry. Od betonového mostu přes řeku Lučinu v k. ú. Lučina až k pramenům včetně všech přítoků a přivaděče vody do Žermanické přehrady od zaústění do přehrady až po splav č. 18 – vyznačeno tabulemi. Úsek Lučiny od soutoku s přivaděčem až k pramenům a všechny přítoky jsou CHRO – lov ryb zakázán.

Zdroj: http://www.rybsvaz-ms.cz/katalog/rybarske-reviry/mimopstruhove-reviry/lucina-2-a-mo-lucina.html