Dotace

Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj na poskytl dotaci na dokončovací práce administrativního a skladovacího objektu ve výši 50.000,- Kč.

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Lučina z poskytnuté dotace uhradila dokončovací stavební práce a terénní úpravy nového administrativního a skladovacího objektu. Díky dotaci se nám podařilo dokončit nezbytné práce pro řádný a bezpečný přístup k objektu a pro jeho řádné užívání.

„Financováno z rozpočtu MSK“

(Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 04076/2023/ŽPZ)

Finanční podpora kroužku mládeže

Statutární město Havířov nám poskytlo dotaci na činnost rybářského kroužku dětí a mládeže v roce 2023 ve výši 30.000,- Kč.

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Lučina z poskytnuté dotace nakoupila podpurný materiál pro zajištění provozu kroužku a zatraktivnění vybavení pro práci z dětmi a mládeží. Jednalo se o 2 ks brodících kalhot, 2ks Bio Bloků a 1 ks podložní sítě pro odlov ryb. Dále jsme v rámci podpory kroužku dětí a mládeže z z vlastních zdrojů pořídili rybářské vybavení pro sportovní rybolov, které naši mladí využíjí během rybářských závodů.

„Projekt je finančně podporován statutárním městem Havířov“

(Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 54/OŠK/23)

Investice do vybavení MO Lučina

Operační program Rybářství 2021–2027, 12. výzva OP Rybářství – Investice do akvakultury, prioritní osa Podpora udržitelných akvakulturních činností, zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh, čímž se přispívá k potravinovému zabezpečení v Unii.

V rámci projektu byla realizována výměna střešní krytiny a další opravy na Skladu obilí a techniky při Rybářské chatě Lučina č.ev.28, zakoupena přepravní bedna na převoz ryb a zakoupen přívěsný vozík.