Dotace

Finanční podpora kroužku mládeže

Statutární město Havířov nám poskytlo dotaci na činnost rybářského kroužku dětí a mládeže v roce 2022 ve výši 45.000,- Kč.

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Lučina z poskytnuté dotace nakoupila podpurný materiál pro zajištění provozu kroužku a zatraktivnění vybavení pro práci z dětmi a mládeží. Jednalo se o 2 ks přepravních vaniček na ryby, 1 ks areátoru s ochranným krytem, 2 ks brodících kalhot, 2 ks pracovních rybářských kabátů, 1 ks nerezového saku na odlov plůdku a pracovní rukavice pro rybáře. Dále jsme v rámci podpory kroužku dětí a mládeže z z vlastních zdrojů pořídili rybářské vybavení pro sportovní rybolov, které naši mladí využíjí během rybářských závodů.

„Projekt je finančně podporován statutárním městem Havířov“

(Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 8/OŠK/22)